Algemene Voorwaarden

Deelnemers aan de funnyshoot erkennen dat zij de fotoshoot zijn aangegaan met in achtneming van de volgende condities.
Een persoon die herkenbaar worden afgebeeld op de foto vervaardigd in de studio van Funnyphotoshoot:1. Verklaart dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.

2. Verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot bovengenoemde foto en/of onderdelen daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij de fotograaf /funnyphotoshoot te liggen (of worden zoals de fotograaf bepaalt).

3. Verleent hierbij de fotograaf het onherroepelijk recht om zonder beperking de foto te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Dit echter uitsluitend ter promotie van de fotograaf/Funnyphotoshoot. Deze promotie kan ook door andere partijen geschieden, doch uitsluitend ter promotie van de fotograaf/Funnyphotoshoot. Tenzij door betrokkene wordt aangegeven hier geen toestemming voor te geven.

4. Deelnemer kan voorgaande , of tijdens de fotoshoot aangeven, niet akkoord te gaan met artikel 2 en/of 3.

5. Alle gemaakte opnamen zullen dan na overdracht aan deelnemer, in het bijzijn van de deelnemer, worden verwijderd en op geen enkele wijze worden gepubliceerd

6. Verklaart dat hij/zij de fotograaf /Funnyphotoshoot) vrijwaart van elke vorm van aanspraak (aanspraken) op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

7. De fotograaf/Funny photoshoot verleent hierbij de deelnemer het onherroepelijk recht om zonder beperking de foto te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Dit echter uitsluitend ter promotie van de zichzelf. Het is deelnemer niet toegestaan de beelden te gebruiken voor commerciele doeleinden t.b.v. derden.

8. De fotograaf/Funnyphotoshoot is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik cq misbruik van derden van het fotomateriaal vervaardigd in de studio van Funnyphotoshoot.

9. Door deelneming aan de fotoshoot verklaart de deelnemer dat bovengenoemde regels bij hem/haar bekend zijn en dat hij/zij kennis heeft genomen van de tekst aan akkoord is met de voorwaarden.

10. Opdrachtgever verklaart dat alle deelnemers aan de fotoshoot op de hoogte zijn van onze voorwaarden en hiermee akkoord zijn.

Annuleringsvoorwaarden per 15 maart 2020

  • Tot 1 maand voor de datum van de fotoshoot : Geen kosten
  • Bij annulering of boeking binnen 1 maand voor de datum van de fotoshoot is het volledige bedrag verschuldigd.
  • Een reeds vooruit betaalde shoot of deelbetaling van een shoot wordt niet gerestitueerd.

Geannuleerde shoots kunnen wel kosteloos verplaatst worden naar een andere datum.